Název výzvy:

Podnikové vzdělávání zaměstnanců   
 
Název projektu:
 
Firemní vzdělávání společností DSlaborator s.r.o. a Jiří Sedláček
 
Číslo projektu:
 
CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004602
 
Příjemce:
 
DSlaborator s.r.o. 
 
Partner:
 
Jiří Sedláček
 
Období realizace:
 
9/2016 – 12/2017
 
Cíl projektu:
 
Projekt Firemní vzdělávání společností DSlaborator s.r.o. a Jiří Sedláček je zaměřen na zvýšení odborné úrovně znalostí a dovedností zaměstnanců obou společností. V souladu s cílem výzvy "Zvýšení adaptability starších pracovníků" budou do vzdělávání zapojeni také  zaměstnanci obou společností ve věku nad 54 let. Vzdělávání je určeno zejména pro skupinu zubních techniků. Očekáváme, že přínos projektu bude mít po realizaci pozitivní dopad na zvýšení konkurenceschopnosti obou společností. 
 
Zaměstnanci obou společností budou školení v  odborných dovednostech.
 
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

Adresa 

Jiří Sedláček
Veveří 456/9
602 00 Brno
IČO: 49466186

Kontakt 

tel.: +420 543 242 845    recepce
tel.: +420 543 216 209    recepce
e-mail: recepce@jslab.cz

JS Lab v síti


copyright 2019 JS Lab