Kompozit

14.04.2012 

Stejně jako plasty jsme přestali používat k fasetování definitivních zubních náhrad na chromkobaltové slitiny kompozit. Nahradily jsme ho keramikou.

 

Esteticky jsou takové zubní náhrady na daleko vyšší úrovni a především pevnost je vyšší. Kompozit nyní používáme jenom na fasetování zlatých slitin bez obsahu platiny, které fasetovat keramikou nejde.

Adresa 

Jiří Sedláček
Veveří 456/9
602 00 Brno
IČO: 49466186

Kontakt 

tel.: +420 543 242 845    recepce
tel.: +420 543 216 209    recepce
e-mail: recepce@jslab.cz

JS Lab v síti


copyright 2019 JS Lab