Dotace na přístrojové vybavení pro začínající podnikatele

 

  • je určena pro subjekty (OSVČ i s.r.o.), které nemají více než 3letou historii, podnikatelskou historii nesmí mít ani majitelé nebo jednatelé společnosti.
  • dotace je určena na strojové, přístrojové a technologické vybavení firmy, které jí pomůže v dalším rozvoji.
  • firma si může zažádat o minimální dotaci 100.000 Kč a maximální dotaci 225.000 Kč (bez DPH pokud je subjekt plátcem), dotace je ve výši 45% z investice, tzn. investice musí být ve výši min. 220.000 Kč a maximálně 500.000 Kč
  • z dotace je možné nakupovat pouze nové stroje a přístroje (nesmí být repasované) a stroje nesmí být na leasing (mohou být na úvěr, ale musí být zachováno, že po nákupu se stáváte jejich vlastníkem)
  • z dotace lze nakupovat přístroje spadající do kategorie dlouhodobý hmotný majetek (nad 40.000 Kč)
  • pokud dotaci získáte, nakoupené stroje musíte po dobu 5ti let držet ve svém vlastnictví = nemůžete je prodat

Adresa 

Jiří Sedláček
Veveří 456/9
602 00 Brno
IČO: 49466186

Kontakt 

tel.: +420 777 553 226    Jiří Sedláček
tel.: +420 543 242 845    recepce
tel.: +420 543 216 209    recepce
e-mail: sedlacek@jslab.cz

JS Lab v síti


copyright 2016 JS Lab