Dotace EU pro zubní laboratoř i ordinaci


Šance i pro zubní ordinace

Prostřednictvím nového programu bude podpořen nákup nových přístrojů, kde každý musí být v minimální hodnotě 40.000 Kč. Oproti dřívějším programům nebude mít tento nový dotační program, který se jmenuje "Technologie pro začínající podnikatele", žádné omezení týkající se typu pořizovaných technologií. Je pravděpodobné že budou moci žádat i zubní ordinace.

 

 


Příklad využití programu v zubní laboratoři

přístroj konkrétní přístroj cena dotace 45%
CNC frézka VHF K5 700 000 315 000
3D skener  Autoscan DS-EX 320 000 144 000
sintrovací pec Migh Vogh 150 000 67 500
3D tiskárna Průša SL1 50 000 22 500
Celkem   1 170 000 549 000

 

 


Technologie pro začínající podnikatele

program bude vyhlášen nejspíše v listopadu 2018. Žádat může pouze firma založená v období 2014 - 2017. Hodnota nákupu technologií musí být v rozmezí 1 - 2,2 milionu korun. Dotace bude ve výší 45% z nákupu z vysoutěžené ceny.

Více informací:
 

 


Adresa 

Jiří Sedláček
Veveří 456/9
602 00 Brno
IČO: 49466186

Kontakt 

tel.: +420 543 242 845    recepce
tel.: +420 543 216 209    recepce
e-mail: recepce@jslab.cz

JS Lab v síti


copyright 2019 JS Lab