Bělení zubů bezpečněji pro pacienty

20.11.2013 18:46

Bělení zubů je úkon, který pacienti požadují a zubní ordinace nabízejí čím dále častěji. Vždyť aplikace bělicích přípravků je tak jednoduchá a nemůžeme nic zkazit… Nebo ano? Nabídka produktů na trhu je široká, spousta bělicích preparátů je volně dostupná na internetu, v drogerii, teleshoppingu, v lékárně a pacienti této možnosti využívají. Bohužel v případě volného prodeje zpravidla chybí poučení, správné návody k použití a lékařská kontrola. Stomatologové pak řeší následky nesprávného použití bělicích gelů, pacientských pokusů, „zkoušek“ a omylů. Aby bělení bylo účinné a bezpečné, je nutné dodržet 2 zásady: použít bezpečný produkt a pracovat s ním přesně podle návodu výrobce.

 

Změna legislativy

Na základě požadavků stomatologů se EU rozhodla sjednotit a zpřísnit podmínky bělení tak, aby byl tento úkon prováděn vždy v souladu s doporučením a instrukcemi jednotlivých výrobců a byl co nejbezpečnější pro pacienty. Proto od 31. 10. 2012 dochází ke změně legislativy ohledně použití bělicích přípravků pro domácí bělení.

Směrnice rady 2011/84/EÚ ze dne 20. 9. 2011 a následně Vyhláška 244/2012 Sb. ze dne 27. 6. 2012 mění u bělicích přípravků pro DOMÁCÍ BĚLENÍ následující:

 1. změna kategorie ze „zdravotnický produkt“ na „kosmetický produkt“, nebude mít označení „CE“ (bělicí gely Ultradent Opalescence PF a Tréswhite Supreme budou označeny „EU“). Pokud budou kosmetické bělicí produkty označeny „CE“, bude na takový produkt nahlíženo jako na nelegální kosmetický bělicí produkt
   
 2. volně prodejné bělicí přípravky (prodej přes lékárny, internetové obchody aj.) mohou obsahovat max. množství < 0,1 % peroxidu vodíku přítomného nebo uvolněného
   
 3. bělicí gely pro domácí bělení pod dohledem zubního lékaře mohou obsahovat max. množství 0,1–6 % peroxidu vodíku přítomného nebo uvolněného (tj. 16% karbamidu peroxidu) a zároveň:
   
 4. u každého cyklu použití je první aplikace vyhrazena pro zubního lékaře nebo k provedení pod jeho přímým dohledem, poté pokračuje pacient doma v dokončení cyklu podle instrukcí lékaře
   
 5. distribuce a prodej bělicích gelů s obsahem nad 0,1 % peroxidu vodíku je možná pouze zubním lékařem
   
 6. minimální věk pacienta pro bělení je stanoven na 18 let
   
 7. u těchto prostředků se mění DPH, přecházejí ze snížené sazby do základní sazby DPH – 20%.
   

V EU žádné bělicí produkty určené pro domácí bělení s obsahem peroxidu vodíku vyšším než 6 %

V praxi to znamená, že po 31. 10. 2012 nelze v zemích EU vyrobit a do zemí EU dovézt žádné bělicí produkty určené pro domácí bělení s obsahem peroxidu vodíku vyšším než 6 % (týká se např. Opalescence PF 20 % a 35 % CP, NiteWhite Excel 3A-CP 22 %, DayWhite Excel 3A-CP 9,5 % a 14 %, PolaDay 7,5 % a 9,5 % HP, PolaNight 22 % CP a mnoho dalších).

Tyto bělicí přípravky se mohou prodávat pouze zubním lékařům, nelze je prodávat přes internet konečným spotřebitelům.

Nařízení Směrnice (resp. Vyhlášky) má za cíl přesunout procedury bělení zubů do ordinací pod lékařský dohled, zvýšit bezpečnost procedury, minimalizovat vedlejší účinky a možná rizika pro zdraví pacienta. Toto lze zajistit pouze v případě, že je bělení realizováno zubním lékařem, kdy pacient před započetím bělicího procesu podstoupí klinické vyšetření, které vyloučí rizikové faktory a závažné patologie ústní dutiny. Pacient je poučen o průběhu, aplikaci, předpokládané době a výsledku bělení konkrétním bělicím gelem. První aplikaci provede lékař v ordinaci a pacientovi poskytne zbylé potřebné množství bělicího gelu k dokončení bělení domů. V průběhu ošetření je pacient s lékařem v kontaktu (kontrola, v případě vedlejších účinků může zubní lékař nebo zubní  hygienistka vhodně zasáhnout).

 

Jak se změny dotýkají ordinačního bělení?

Zabarvení zubů může mít mnoho příčin (např. onemocnění, úrazy, léčba medikamenty) a ne každá diskolorace se dá vyřešit pomocí domácího bělení gely s nižšími koncentracemi peroxidu vodíku. V takových případech potřebujete zvláštní strategii ošetření a jiný druh produktů.

I nadále tedy zůstávají bělicí přípravky s vysokým obsahem peroxidu vodíku (zpravidla 35% a více), které slouží VÝHRADNĚ k aplikaci lékařem v ordinaci. Při použití těchto preparátů se výsledky dostavují po 1–2 návštěvách v ordinaci, někdy pak pacient pokračuje několik dnů domácím bělením pomocí gelů s nízkou koncentrací peroxidu vodíku.

 1. Bělicí gely pro ordinační bělení spadají do kategorie „zdravotnický produkt“, MUSEJÍ mít označení „CE“ (např. Opalescence Boost PF 40%, Opalescence Endo, Opalescence Quick PF 45% aj.). Pokud nebudou zdravotnické (léčebné) bělicí produkty označeny „CE“, bude na takový výrobek nahlíženo jako na nelegální léčebný bělicí produkt.
   
 2. Slouží k ošetření / léčbě zabarvení zubů, které je jinak těžko odstranitelné.
   
 3. Bělení aplikuje zubař v ordinaci.
   
 4. Toto ošetření nesmí být nabízeno jako kosmetický, ale jako léčebný úkon.

Nová vyhláška se tak jeví přínosem pro ordinace zubních lékařů. Běleníchtiví pacienti musejí navštívit lékaře, nebudou mít možnost zakoupit účinné bělení jinde než v ordinaci zubního lékaře a bez předchozího vyšetření. Budou bělit pod dohledem, s minimálním rizikem případného sebepoškození. Zubaři by o tuto proceduru měli rozšířit nabídku ošetření – určitě nebude ztrátové. Nebojte se nabídnout ošetření i novým pacientům.

Autoři:
Ing. Jana Smilková, Ultradent Product Manager/ Product Trainer
Tereza Linnertová, marketing manager, Hu-Fa Dental a.s.
StomaTeam 6/2012

Adresa 

Jiří Sedláček
Veveří 456/9
602 00 Brno
IČO: 49466186

Kontakt 

tel.: +420 543 242 845    recepce
tel.: +420 543 216 209    recepce
e-mail: recepce@jslab.cz

JS Lab v síti


copyright 2019 JS Lab