Příspěvek na mzdu


Příspěvek na Společensky účelné pracovní místo - zubního technika

Žádost o příspěvek se podává na tzv. obtížně umístitelné uchazeče, např. zubní techniky: 

  • uchazeči s evidencí na ÚP déle než 12 měsíců nepřetržitě (již nemusí splňovat žádnou další podmínku)   nebo
  • uchazeči s evidencí delší než 3 měsíce a zároveň musí splnit jednu z dalších podmínek:
  1. být starší 50 let
  2. být po mateřské a rodičovské dovolené
  3. být osobou zdravotně postiženou
  4. být mladší 25 let

Výše příspěvku při plném úvazku může být 10 000 Kč až 15 000 Kč měsíčně po dobu max. 6 – 12 měsíců.


 

Záruky pro mladé - zubní techniky

Můžete získat příspěvek na mzdu zubního technika mladšího než 29 let za splnění těchto podmínek:

• je v evidenci ÚP minimálně 3 měsíce
• má maximálně 2 roky praxe
• jeho nejvyšší dosažené vzdělání je středoškolské, ale je možné vyjímečně podpořit i vysokoškoláka

Výše příspěvku při plném úvazku může být 15 000 Kč až 18 000 Kč měsíčně po dobu 12 měsíců.


Adresa 

Jiří Sedláček
Veveří 456/9
602 00 Brno
IČO: 49466186

Kontakt 

tel.: +420 777 553 226    Jiří Sedláček
tel.: +420 543 242 845    recepce
tel.: +420 543 216 209    recepce
e-mail: sedlacek@jslab.cz

JS Lab v síti


copyright 2016 JS Lab